Changelog

#62 Ulepszenie 16.07.2018 14:10 Wersja została zaktualizowana do v0.7
#61 Naprawa 16.07.2018 14:10 Zoptymalizowano postacie graczy offline
#60 Dodanie 16.07.2018 14:10 Wprowadzono nowy system anty-bugowania (faza testowa)
#59 Dodanie 16.07.2018 14:10 Dodano 30 minutową ochronę startową dla każdego gracza. Komendą /ochrona można ją wyłączyć.
#58 Naprawa 16.07.2018 14:10 Naprawiono tworzenie wielu przedmiotów naraz (drabinki, strzały itp.)
#57 Zmiana 16.07.2018 14:10 Balans rozgrywki: Koszt ulepszenia miecza na Ostrość został zwiększony do 12.
#56 Zmiana 16.07.2018 14:10 Balans rozgrywki: Koszt ulepszenia zbroi na Ochronę został zmniejszony do 7.
#55 Dodanie 16.07.2018 14:10 Urozmaicono drop ze zrzutów w nowe przedmioty takie jak emeraldy czy złoto.
#54 Naprawa 16.07.2018 14:10 Naprawiono pojawianie się zrzutów za sektorem
#53 Naprawa 16.07.2018 14:10 Naprawiono blokadę zmiany sektorów po ponownym przejściu
#52 Dodanie 16.07.2018 14:10 Od teraz trzymając młot w ręce i będąc na zabezpieczonym terenie zobaczymy granicę tego terenu
#51 Zmiana 16.07.2018 14:10 Ograniczono możliwość ulepszenia łuku do Power 3
#50 Ulepszenie 16.07.2018 14:10 Wersja została zaktualizowana do v0.6
#49 Dodanie 16.07.2018 14:10 Możliwość stawiania drabinek na autoryzowanym terenie, 1 drabinka postawiona = 16 w inventory :)
#48 Zmiana 16.07.2018 14:10 Zwiększono maksymalne ulepszenie zbroi z 2 do 3 (Protection)
#47 Zmiana 16.07.2018 14:10 Zwiększono koszt C4
#46 Ulepszenie 16.07.2018 14:10 Wersja została zaktualizowana do v0.5 Beta
#45 Usunięcie 16.07.2018 14:10 Zablokowano możliwość wydobywania drewna złotą siekierką (Młot)
#44 Usunięcie 16.07.2018 14:10 Zablokowano możliwość łowienia rybek i innych przedmiotów z wody
#43 Zmiana 16.07.2018 14:10 Zmieniono ilość złotych serc otrzymywanych po zjedzeniu Złotego jabłka (Refil) z 2 do 6
#42 Naprawa 16.07.2018 14:10 Naprawiono przedwczesne zjadanie kosztów budowy poprzez plan budowy
#41 Naprawa 16.07.2018 14:10 Naprawiono drobny błąd z wyburzaniem budynków
#40 Dodanie 16.07.2018 14:10 Dodano możliwość sprawdzenia do kogo należy łóżko poprzez kliknięcie na nie PPM
#39 Dodanie 16.07.2018 14:10 Od teraz konstrukcja murków jest bardziej przyjazna dla nierównych terenów
#38 Naprawa 16.07.2018 14:10 Naprawiono zapis spawnpoint'ów po postawieniu łóżek