Changelog

#12 Naprawa 16.07.2018 14:10 Naprawiono problem z C4 na autoryzowanych terenach
#11 Zmiana 16.07.2018 14:10 Dokonano drobnych popraw estetycznych na stronie
#10 Zmiana 16.07.2018 14:10 Zablokowano możliwość przechodzenia przez sektor w trakcie wytwarzania przedmiotów
#9 Dodanie 16.07.2018 14:10 Dodano możliwość stawiania drabinek na każdym poziomie
#8 Naprawa 16.07.2018 14:10 Naprawiono błąd ze stawianiem bloków w przejściach struktur
#7 Dodanie 16.07.2018 14:10 Dodano zrzuty, więcej informacji pod komędą /zrzut
#6 Dodanie 16.07.2018 14:10 Dodano limity ulepszeń przedmiotów:Protection 2, Knockback 1, Sharpnes 3, Projectile Protection 2, Efficiency 3
#5 Naprawa 16.07.2018 14:10 Poprawiono przepalanie w piecykach oraz została wygenerowana mapa na nowo
#4 Dodanie 16.07.2018 14:10 Dodano kit beta na czas beta testów
#3 Zmiana 16.07.2018 14:09 Przepisano system skałek, duże ilości skałek nie spowodują żadnych problemów
#2 Dodanie 16.07.2018 14:09 Stworzenie wersji v0.2 Beta oraz start otwartych beta testów
#1 Dodanie 24.05.2018 11:25 Stworzenie sieci MCTORCH.net